BENCHMARKING

  1. Benchmarking UINSI Samarinda 2021 (Dokumen)
  2. Benchmarking UIN Jember 2021 (Dokumen)
  3. Benchmarking UIN UNS 2022 (Dokumen)
  4. Benchmarking UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022 (Dokumen)
  5. Benchmarking UINSA 2023 (Dokumen)
  6. Benchmarking UIN Bandung 2023 (Dokumen)